catering sushi warszawa

Niebezpieczne schorzenie oczu

Niebezpieczne schorzenie oczu

Jaskra to schorzenie oczu, które może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Przyczyną tej choroby jest wzrost ciśnienia śródgałkowego wewnątrz oka. W zależności od przyczyn wywołujących jaskrę, a także odmiennego obrazu choroby wyróżniamy dwie główne grupy jaskry: pierwotna oraz wtórną.