Health & Body

Problemy z kręgosłupem

Problemy z kręgosłupem

Problemy z kręgosłupem miewają nie tylko osoby w podeszłym wieku czy też narażone ze strony zawodowej. Na bóle kręgosłupa skarżą się zarówno młodzi jak i starzy. Jest to związanie z zastojem mięśni i ścięgien, tworzeniem się przykurczy w mięśniach kręgosłupa.