animek

Budowanie nowego systemu

Budowanie nowego systemu

Dziś wiele mówi się o tym, że nowoczesna służba zdrowia jest potrzebna, ale tylko pod warunkiem, że podstawowe zabiegi będą szeroko dostępne. Niestety często dzieje się tak, że w kraju przepełnionym doskonałymi placówkami i świetnymi specjalistami, brakuje jednocześnie pieniędzy, aby

Zmiany w ważnym systemie

Zmiany w ważnym systemie

Dużo mówi się dzisiaj o słabości systemu medycznego wielu krajów. Kłopotem jest przede wszystkim dostępność usług medycznych, albowiem coraz częściej sprawdzającym się modelem zarządzania szpitalami jest model korporacyjny, dopracowany do perfekcji przede wszystkim w innowacyjnych i zamożnych gospodarkach liberalnych. To

Oczekiwania współczesnych obywateli

Oczekiwania współczesnych obywateli

Współczesne społeczeństwa bardzo poważnie obawiają się swoją przyszłość w systemie zdrowotnym – w większości liberalnych krajów utrzymywano latami system publicznej opieki zdrowotnej, ale ostatnio postanowiono zrezygnować z tego archaicznego modelu na rzecz bardziej kapitalistycznej i biznesowej wersji opieki zdrowotnej. Nikt

Konieczność stworzenia reformy

Konieczność stworzenia reformy

Bardzo wiele mówi się dzisiaj o konieczności dokonania istotnych reform w służbie zdrowia na poziomie systemowym, edukacyjnym a także profilaktycznym. W krajach liberalnych coraz częściej służba zdrowia ma dostęp do nowoczesnych urządzeń, środków farmakologicznych i innych ciekawych urządzeń diagnostycznych, ale

Pacjenci w rozwiniętych krajach

Pacjenci w rozwiniętych krajach

Konieczność przeprowadzenia daleko idących reform w światowych rynkach finansowych jest oczywista i mało kto poddaje ją dzisiaj w wątpliwość. Ale coraz częściej konieczne staje się dokonanie zmian przede wszystkim w krajowych finansach publicznych i tutaj już zaczynają się liczne problemy

System nie dla każdego pacjenta

System nie dla każdego pacjenta

Współczesne problemy służby zdrowia wynikają w dużej mierze z zadłużenia finansów publicznych krajów, które nazbyt poważnie wzięły sobie do serca konieczność sponsorowania swoim obywatelom pobytu w szpitalu i dokładania się do leków. Refundowanie części kosztów leczenia jest całkowicie wskazane z

Znaczenie systemu opieki

Znaczenie systemu opieki

Prowadzenie szpitala może dzisiaj wiązać się z kolosalnymi problemami, albowiem zarówno politycy jak i ekonomiści patrzą dzisiaj dyrektorom takich placówek na ręce. Wydawanie miliardów z budżetu państwa na pomoc najbardziej potrzebującym musi trwać, ale powinno zostać zreformowane doszczętnie. Recesja nie

Tworzenie dobrego systemu

Tworzenie dobrego systemu

Debata medialna na temat dostępności różnych usług medycznych jest powszechna w niemal każdym kraju, w którym recesja poważnie zachwiała wypłacalnością całej gospodarki. Niestety przez długie lata w całej Europie z powodzeniem wdrażany był w życie system powszechnej opieki zdrowotnej finansowanej

Innowacje w świecie szpitali

Innowacje w świecie szpitali

Obecność innowacji w medycynie jest dzisiaj kluczowa przede wszystkim dla zabiegów o charakterze pionierskim. Tam, gdzie wciąż powstają nowe eksperymenty i techniki prowadzenia konkretnych operacji, tam zjeżdżają się najbardziej zamożni pacjenci, szukający pomocy dla siebie lub kogoś sobie bliskiego. Otrzymanie

Budowanie innowacyjnej medycyny

Budowanie innowacyjnej medycyny

Obecnie problem medycyny polega na dostępności podstawowych świadczeń socjalnych. Ludzie są w stanie zrozumieć to, że eksperymentalne leczenie w zagranicznej klinice musi wiązać się z kosztami a leczenie jest czasami tak drogie, że bez pieniędzy nie można liczyć na niczyją