Klinika

Medycyna i system

Medycyna i system

Nasz system ekonomiczny i prawny przewiduje nieograniczony dostęp do lecznictwa na zasadzie powszechnego ubezpieczenia. Osoby pracujące, ich rodziny, uczniowie, studenci, emeryci i renciści podlegają obligatoryjnemu ubezpieczeniu, które uprawnia do korzystania z porad ambulatoryjnych, specjalistycznych oraz lecznictwa szpitalnego. Nie ma chyba

Cywilizacja i je owoce

Cywilizacja i je owoce

Postęp cywilizacyjny przynosi nie tylko pozytywne owoce. Dokonania nauk medycznych pozwalają przeciętnemu człowiekowi żyć o wiele lat dłużej niż sto i dwieście lat temu. Powoli, dzięki zwróceniu uwagi na ludzi starych czynione są starania aby nie tylko wydłużyć im życie,

Medycyna i specjaliści

Medycyna i specjaliści

Sposób funkcjonowania obecnego systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju bywa czasem faktycznym zaprzeczeniem prawidłowych procedur medycznych. Jest to spowodowane bardzo długimi terminami oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty a również na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Szczególnie dolegliwe okazuje się to

Medycyna i cywilizacja

Medycyna i cywilizacja

Postęp cywilizacyjny, technologiczny i naukowy przynosi człowiekowi coraz wygodniejszy sposób życia, poczucie bezpieczeństwa, posługiwanie się bardzo skomplikowanymi narzędziami. Rozwój nauk medycznych spowodował opracowanie skutecznych metod walki z wieloma chorobami uważanymi dawniej za nieuleczalne i śmiertelne. Dzięki zdobyczom medycyny można diagnozować

Medycyna dla zwierząt

Medycyna dla zwierząt

Ponieważ w naszym kraju nie stosuje się obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zwierząt, przychodnie weterynaryjne działają na zasadach czysto komercyjnych. Posiadacze chorowitych zwierzątek mogą się o tym przekonać dość boleśnie. Jednak na rynku usług weterynaryjnych działają mechanizmy ekonomiczne korzystne dla pacjenta, a

Medycyna i tradycja

Medycyna i tradycja

Od tak dawna jak istnieje gatunek ludzki, jego przedstawiciele chorowali i narażeni byli na rozmaite dolegliwości, a ponieważ byli i są istotami obdarzonymi inteligencją, znajdowali sposoby na leczenie dolegliwości lepiej niż inne gatunki istot żywych. Odkrywali sposoby postępowania ułatwiające pozbycie

Medycyna i sensacja

Medycyna i sensacja

Dużą popularnością wśród osób czytających książki ( a jest ich niestety z każdy rokiem mniej) i będących miłośnikami powieści sensacyjnych i kryminalnych cieszą się tak zwane thrillery medyczne. Kilka z nich stało się już klasykami gatunku i kanwą dla scenariuszy

Medycyna i hobby

Medycyna i hobby

Pośród wielu dziedzin, które są wymieniane jako takie, na których znają się wszyscy Polacy, czołowe miejsce zajmuje medycyna. Żartobliwie mówi się także , że każdy Polak jest ekspertem w zakresie sportu, polityki, telewizji edukacji i paru jeszcze innych. Medycyna jest

Medycyna i ludzie

Medycyna i ludzie

Od pokoleń zawód lekarza zaliczany jest do najbardziej prestiżowych i godnych zaufania. Lekarz postrzegany jest jako osoba, która potrafi znaleźć skuteczną radę na szereg zdrowotnych dolegliwości, zmniejszyć lub zlikwidować cierpienie z tym związane, w końcu uratować życie innemu człowiekowi. Aby

Urok i kołtun

Urok i kołtun

Choć wśród klasycznych jednostek chorobowych trudno znaleźć coś, co nazywa się ”urok”, traktowano go na równi z chorobami i z całą powagą walczono z jego skutkami. Jeśli na przykład niemowlę straciło apetyt, jedną z podstawowych diagnoz był właśnie urok rzucony