Cywilizacja i je owoce

Cywilizacja i je owoce

Postęp cywilizacyjny przynosi nie tylko pozytywne owoce. Dokonania nauk medycznych pozwalają przeciętnemu człowiekowi żyć o wiele lat dłużej niż sto i dwieście lat temu. Powoli, dzięki zwróceniu uwagi na ludzi starych czynione są starania aby nie tylko wydłużyć im życie, ale i zapewnić maksymalnie dobrą jego jakość. Jedna tak zwana cywilizacja przynosi również niekorzystne skutki, także w sferze zdrowotnej. Jest to na przykład natężenie występowania chorób nowotworowych. Mimo że medycy ciągle udoskonalają metody leczenia nowotworów – w tym wyścigu nadal wygrywają te ostatnie. Dzieje się tak dlatego, że istnieje coraz więcej czynników sprzyjających powstawaniu nowotworów. Można tu mówić przede wszystkim o szeroko pojętym zanieczyszczeniu środowiska, na które składa się daleki od normalnego powietrza gaz, którym oddychają ludzie w miastach, woda z celowymi lub przypadkowymi dodatkami, tworzywa sztuczne obecne w ubraniu, mieszkaniu, pracy, nasilenie różnego rodzaju fal, które nas otaczają oraz jedzenie pokarmów składających się z mieszanki związków chemicznych. Te same czynniki odpowiadają za inny rodzaj chorób cywilizacyjnych, a mianowicie za alergie, które na ogół nie powodują śmiertelnych skutków, ale bardzo utrudniają życie. Trudno obecnie spotkać człowieka, a szczególnie dziecko, które nie byłoby na coś uczulone.