Czym jest nowotwór

Czym jest nowotwór

Nowotwory są drugą pod względem śmiertelności przyczyną zgonów w Polsce. Nowotwory przede wszystkim tworzą sie na podstawie tkanek już istniejących. órki naszego ciała mnożą się nieustannie, by zastąpić stare. Jednak każdy taki podziałobarczony jest pewnym błędu oraz różnych nieprawidłowości. Pod wpływemwielu czynników, może dojść do powstawania komórek wadliwych, zmutowanych oraz niespełniających swoich funkcji. Wększość z nich powinna być popmechanizmy naprawcze naszego organizmu, jednak niewłaściwychwarunkach mogą one przeżyć. O nowotworze mówimy dopiero gdy komórki zaczynają dzielić się w sposób niekontrolowany. Pierwotnie zdrowa komórka przechodzi przemianę nowotworową, czyli jej kod genetyczny zostaje zmieniony, a komórka traci kontrolę nad swoimi podziałami. Wyróżniamy dwa rodzaje nowotworów, łagodne oraz złośliwe. Te pierwsze rosną i szerzą się w sposób uporządkowany, zgodny ze struktura tkanki, z której się wywodzą. Dodatkowo nie naciekają, nie niszczą sąsiednich tkanek, a także nie wykazują skłonności do przerzutów. Natomiast nowotwory złośliwe charakteryzują się bezładną i niekontrolowaną strukturą. Są one wyraźnie wyodrębnione z macierzystej tkanki, wykazują skłonności naciekania, niszczenia tkanki oraz tworzenia ognisk przerzutowych w organizmie chorego.