Dzieci i wiedza o nich

Dzieci i wiedza o nich

Instynkt samozachowawczy dziecka w bardzo ograniczonym zakresie może stanowić bazę odpowiedniej postawy prozdrowotnej. Dlatego tak kluczowe znaczenie ma sensowna opieka nad dzieckiem, na którą składa się edukacja, wychowanie, zabezpieczanie podstawowych potrzeb dziecka i czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem. Rodzice nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę pozwalającą prawidłowo odczytać sygnalizowane przez dziecko potrzeby. Niezmiernie ważny jest możliwie szeroki dostęp do porad dla młodych rodziców, szczególnie porad zdrowotnych. Rodzice powinny mieć możliwość swobodnego korzystania z doradztwa w zakresie diety i żywienia, ponieważ to oni dobierają składniki diety swojej pociechy i to na nich leży odpowiedzialność, aby jedzenie było nie tylko smaczne i sycące, ale przede wszystkim zawierało wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki. Porady zdrowotne dla młodych rodziców powinny być pomocne w zapewnieniu harmonijnego rozwoju dziecka – zarówno intelektualnego jak i fizycznego. Mieści się w nich dawka czasu, jaki maluch spędzi na świeżym powietrzu i co będzie w tym czasie robił. Często rodzice zmagają się z sytuacją, w której obserwują brak odpowiedniej porcji snu dziecka. Bez fachowej porady trudno im poradzić sobie z tym problemem w sposób odpowiedni i bezpieczny dla zdrowia pociechy.