Główne czynniki rakotwórcze

Główne czynniki rakotwórcze

Nowotwory są obecnie bardzo powszechną chorobą wśród społeczeństw na całym świecie. Liczne badania ukazują listę czynników, które w mniejszym lub też większym stopniu powodują występowanie nowotworów. Przede wszystkim największy wpływ na zachorowanie, bo aż 35% ma dieta, następnie uzależnienia, głównie palenie papierosów – 30% oraz zachowania seksualne nawet do 10%. Wśród czynników karcinogennych możemy wyróżnić czynniki chemiczne, jak np. leki, substancje karcynogenne w dymie papierosowym, metale ciężkie, pestycydy oraz azbest. Kolejną grupą są czynniki fizyczne, tutaj najbardziej niebezpieczne jest promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe oraz elektromagnetyczne. Do czynników biologicznych powodujących nowotwory zaliczamy wirusy, np. HPV – wywołujący raka szyjki macicy, HCV i HBV – raka wątroby oraz HSV – nowotwory narządów rodnych. Badania wykazują, iż dużą rolę odgrywają również czynniki genetyczne, czyli dziedziczenie. Styl życia ma także bardzo duży wpływ na powstawanie nowotworów, przyczynia sie do nich palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, ryzykowne zachowania seksualne, brak aktywności fizycznej, a także zła dieta. Im więcej czynników rakotwórczych wspólnie działa na człowieka tym prawdopodobieństwo zachorowania jest większe, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz wiedza na ten temat.