Medycyna i system

Medycyna i system

Nasz system ekonomiczny i prawny przewiduje nieograniczony dostęp do lecznictwa na zasadzie powszechnego ubezpieczenia. Osoby pracujące, ich rodziny, uczniowie, studenci, emeryci i renciści podlegają obligatoryjnemu ubezpieczeniu, które uprawnia do korzystania z porad ambulatoryjnych, specjalistycznych oraz lecznictwa szpitalnego. Nie ma chyba kraju na świecie, który dopracowałby się systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego bez zarzutu. Podobnie jest u nas – mimo kolejnych reform i modyfikacji, w sprawie lecznictwa zorganizowanego przeważają opinie krytyczne. Praprzyczyną kłopotów są niedostatki finansowe, jednak duże znaczenie ma również model organizacyjny. Aby rozpocząć jakiekolwiek leczenie, pacjent musi odbyć wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Przeważnie nie udaje mu się dostać na wizytę w dniu zgłoszenia, a czas oczekiwania może trwać nawet kilka dni. W nagłych wypadkach chorzy przyjmowani są poza kolejnością, co jest oczywiście uzasadnione, jednak wydłuża czas oczekiwania pozostałych pacjentów. Lekarz pierwszego kontaktu stwierdzając poważniejsze schorzenie, nie podejmuje się leczenia, jedynie wypisuje skierowanie do specjalisty. W poradniach specjalistycznych czas oczekiwania na wizytę trwa przeważnie kilka miesięcy. Trudno więc uzyskać w ramach systemu pomoc medyczną wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.