Medycyna i tradycja

Medycyna i tradycja

Od tak dawna jak istnieje gatunek ludzki, jego przedstawiciele chorowali i narażeni byli na rozmaite dolegliwości, a ponieważ byli i są istotami obdarzonymi inteligencją, znajdowali sposoby na leczenie dolegliwości lepiej niż inne gatunki istot żywych. Odkrywali sposoby postępowania ułatwiające pozbycie się choroby, odszukiwali rośliny o leczniczych właściwościach. Z czasem wykształciły się ludzkich plemionach specjalizacje dotyczące różnych czynności a jedną z nich było leczenie. Początkowo szamani, później znachorzy, w końcu lekarze. Od czasu kiedy medycyna stała się odrębną nauką, jej droga nieco się rozeszła z tradycyjnymi sposobami leczenia. Natomiast stare, tradycyjne przepisy i receptury nadal funkcjonują i są stosowane, szczególnie tam, skąd trudny jest dostęp do lekarza. Niektóre z tych sposobów znalazły potwierdzenie w badaniach naukowych, inne uważane są za bezwartościowe. Również niektóre jednostki chorobowe z czasem uznane zostały za przesąd, wobec czego, ich leczenie również nie ma nic wspólnego z wiedzą medyczną. Po dziś dzień istnieją środowiska, w których wierzy się w tak zwany „urok”, który jest rzucany przez nieżyczliwą osobę, żeby nie powiedzieć – czarownicę. Działanie uroku polega na tym, że dziecko źle się chowa, krowa traci mleko, kury nie niosą jajek. Zabezpieczeniem przed urokiem są czerwone wstążeczki rozwieszone w pobliżu chronionego obiektu.