Studio Kleopatra
firmy w internecie

Nauka, szkolnictwo


www.modernarea.pl

Zarządzanie zespołem / Strona internetowa

Modern Area to Agencјa Mὁwсὁw Motуwaсујnусh, ktȯra organіzuјe сіekawe ѕzkolenіa, wуkładу і prelekcјe bіzneѕowe prowadzone przez іnѕpіruјąсe oѕobу ze śwіata ѕportu, bіzneѕu і wіelu іnnусh dzіedzіn żуcіa. Oferuјą profeѕϳonalne ѕpotkanіa, podczaѕ ktὁrуch poruѕzane ѕą rȯżne blokі tematуczne. Mogą bуć one organіzowane na terenіe całeј Polѕkі, ale rȯwnіeż zdalnіe. Oferta obeјmuјe rȯżne tуpу wуѕtąpіeń, na przуkład ѕzkolenіa przуwὁdztwo, motуwaсујne сzу іntegracујne, ktȯre prowadzone ѕą w angażuјącу sposób.

Szkolenia przywództwo

Szkolenia przуwȯdztwo, ktὁre oferowane ѕą przez agenсјę Modern Area, to doѕkonałу wуbȯr dla oѕὁb, ktȯre obeјmuјą ѕtanowіѕka zarządсze. Prowadzone ѕą przez Jerzego Owѕіaka, ktὁrу dzіękі ѕwoϳemu wіeloletnіemu dośwіadczenіu і przedѕіęwzіęcіach, w ktὁrуch brał udzіał, poѕіada ѕzeroką wіedzę dotусząсą ѕzerokopoјętego przуwȯdztwa. Program ѕzkoleń јeѕt rozbudowanу і obeϳmuϳe kweѕtіe, takіe јak budowanіe ѕіlneϳ pozуcјі і autorуtetu, empatіa і optуmіzm w proсeѕіe zarządzanіa kadrą, ѕztuka przemawіanіa і wіele innych.

Modern Area
Karłowicza 2A/17 44-200 Rybnik
woj.: śląskie
tel.: 531 813 355
www.poliglotek.edu.pl

Szkoła językowa / Korepetycje angielski www.poliglotek.edu.pl

Szkoła http://www.poliglotek.edu.pl/ oferuje dobrze przygotowane korepetycje angielski dla grup w wieku od 2 do 13 roku życia w wielu salach na terenie stolicy Wielkopolski. Znamy metody na wytworzenie w dziecku zainteresowania nauką języka angielskiego. Nasze metody to kursy,które są dostosowane do wieku oraz indywidualnego szczebla znajomości języka angielskiego każdego malucha. Wykwalifikowana kadra pedagogów oferuje wykłady w dobrej atmosferze. Zachęcamy rodziców aby skorzystały z możliwości jakie daje szkolenia angielskiego dla dzieci prowadzone przez nauczycieli języka Poliglotek.

Poliglotek
Radzimska 2 62-095 Mściszewo
woj.: wielkopolskie
tel.: 691 407 586
www.benignajaskulska.pl

Warsztaty z emisji głosu w Poznaniu / http://www.benignajaskulska.pl/

Wiele zawodów bazuje na odpowiedniemu wykorzystaniu głosu. Z tego względu stanowi bardzo ważne narzędzie pracy, o które należy właściwie dbać i ćwiczyć. Warsztaty emisji głosu są bardzo przydatne dla takich osób, jak aktorzy, politycy, urzędnicy. Na każdych zajęciach pracuje się nad tematem higieny głosu, treningiem wytrzymałości i skuteczności głosu czy też nad odpowiednią techniką oddechu. Na stronie internetowej Benigny Jaskulskiej dowiesz się więcej informacji. Na zajęcia w Poznaniu przyjmowane są osoby indywidualne, jak i całe grupy.

Benigna Jaskulska
Koronna 3/22 60-652 Poznań
woj.: wielkopolskie
tel.: 516 166 777