Praca i zdrowie

Praca i zdrowie

Statystyczny dorosły człowiek spędza w pracy przynajmniej osiem godzin, pięć dni w tygodniu. Czynności wykonywane w godzinach pracy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska) mogą stanowić mniej lub bardziej wyczerpującą część doby a więc wymagająca po jej zakończeniu odpoczynku i regeneracji organizmu. Zakłady pracy nie utrzymują już obecnie własnych poradni lekarskich, a opiekę zdrowotną wobec pracowników zlecają podmiotom zewnętrznym. W takiej sytuacji porady zdrowotne udzielane podczas obowiązkowych badań okresowych bywają oderwane od faktycznych warunków pracy osoby badanej. Niewątpliwą zaletą poradni przyzakładowych była doskonała orientacja pracujących tam lekarzy w specyfice danego zakładu i wynikających z niej skutków dla pracowników. W tej chwili w każdym zakładzie pracy, biurze, czy ośrodku teoretycznie stosowane są zasady opracowane przez specjalistów medycyny pracy i będące powszechnie obowiązującymi. Nie zawsze można to przełożyć na konkretny przykład. Wówczas porada zdrowotna staje się bardziej teoretyczna niż faktycznie możliwa do zastosowania w realnym życiu. Określone normy dotyczące nasilenia hałasu, zapylenia, oświetlenia, odległości od toalety pozostają w konkretnych przypadkach wyłącznie na papierze i wszyscy się z tym godzą. Lekarz, udzielający porady związanej z warunkami pracy i nie znający realiów, działa często mało skutecznie.