Profilaktyka czy leczenie

Profilaktyka czy leczenie

W większości dziedzin tak zwana profilaktyka okazuje się w końcowym rozrachunku mniej kosztowna niż naprawianie szkód. Można zaryzykować twierdzenie, że w sferze zdrowotnej zasada ta jest w stu procentach słuszna. Rozsądek i profilaktyka wypadają taniej niż procedura leczenia i dotyczy to obu stron postępowania, czyli lekarzy oraz pacjentów. Dlatego porady zdrowotne obejmujące profilaktykę powinny być dostępne i popularne na równi z poradami związanymi ze zwalczaniem schorzenia już zaistniałego. Badania profilaktyczne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż nie są w wystarczający sposób rozpropagowane i zalecane. Dotyczą one wczesnej diagnostyki najbardziej popularnych i groźnych chorób, a zadaniem poradnictwa zdrowotnego jest przekonanie jak najszerszych grup społecznych do poddawania się im. Doradzanie pacjentom przez osoby zaufane, swoich lekarzy rodzinnych o konieczności stosowania profilaktyki powinno być standardem. Ideałem byłyby cierpliwe rozmowy z pacjentami, wyjaśnianie mechanizmów działań profilaktycznych, łagodzenie leków i nakłanianie do racjonalnych zachowań. Niestety, w gabinecie lekarza rodzinnego, a tym bardziej specjalisty rzadko znajduje się czas na taką rozmowę. Dużą rolę wspierającą poradnictwo mogą odegrać media, a szczególnie telewizja, która oglądana jest praktycznie wszędzie.