Przyczyny kamicy nerkowej

Przyczyny kamicy nerkowej

Kamica nerkowa polega na tworzeniu się kamieni w drogach moczowych zarówno u mężczyzn jak i kobiet, jednak występuje ona 2 krotnie częściej u mężczyzn. Najczęściej pojawia się w wieku 20 – 40 lat. Tworzenie kamieni zależy przede wszystkim od składników zawartych w wydalanym moczu oraz od samej mechaniki wydalania moczu. Przyczynami powstawania kamicy nerkowej może być zmożone wydalanie wapnia, szczawianów oraz kwasu moczowego z organizmu, przewlekły niedobór magnezu, utrudniony odpływ moczu a także przewlekłe utrzymanie się infekcji w drogach moczowych. Częstość wystąpienia choroby jest większa u osób, które przyjmują bardzo małą ilość płynów, spożywających dużo soli oraz z rodzinnym obciążeniem tą chorobą. Aby zapobiec kamicy należy codziennie wypijać co najmniej 1,5 litra płynów, w tym wody mineralnej. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie dotyczących kolki oraz stwierdzeniu obecności krwi w moczu, jednak badanie USG jest elementem rozstrzygającym o ich obecności w organizmie. Diagnostyka nie powinna kończyć się na stwierdzeniu obecności kamienia, ale należy zdiagnozować przyczynę ich tworzenia się oraz ich składu chemicznego. Leczenie opiera się głównie na diecie, dużej ilości płynów oraz ruchu, a także na środkach farmakologicznych, które mają uśmierzyć ból lub hamować wydalanie wapnia z moczem i krystalizacji.