Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Często bywa tak, że pacjent zgłasza swojemu lekarzowi rodzinnemu różnego rodzaju dolegliwości, po czym jest skierowywany do różnych specjalistów, a choroba nadal jest niewykryta. Do takich chorób często należą jednostki chorobowe reumatyczne. Do nich właśnie można zaliczyć reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to choroba charakteryzująca się nieswoistym zapaleniem stawów, tkanki okołostawowej, a także powikłaniami narządowymi. W wielu chorobach reumatycznych występują okresy zaostrzeń i remisji. W mechanizmie tej choroby dochodzi do procesu zapalnego błony maziowej stawów, formowania się nacieków z komórek zapalnych jakimi są limfocyty i komórki plazmatyczne. Charakterystycznym objawem często zgłaszanym przez pacjentów jest ograniczenie ruchomości w stawach, szczególnie rano. Sztywność poranna jest stwierdzana wtedy, jeśli wynosi co najmniej godzinę. Poprzez zmniejszenie ruchomości stawów zauważalny jest także zanik mięśni okolic dotkniętych RZS-em. W rozpoznaniu ważne jest stwierdzenie sztywnienia symetrycznego, które dotyczy najczęściej stawów śródręczno-paliczkowych, a także międzypaliczkowych bliższych. Pacjenci najczęściej zgłaszają trudności w wykonywaniu podstawowych czynności takich jak czesanie włosów, trzymanie kubka. Twierdzą też wtedy, że ćwiczenia w ciepłej wodzie przynoszą stopniową ulgę.