Rozpoznanie astmy oskrzelowej

Rozpoznanie astmy oskrzelowej

Astma to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, która prowadzi do napadów duszności i kaszlu. Występuje głównie u ludzi młodych, częściej u kobiet. Wyróżniamy astmę oskrzelową atopową, która uwarunkowana jest czynniki genetycznymi, dlatego pierwsze jej objawy występują już w dzieciństwie oraz astmę nieatopową, która rozwija się w wieku dojrzałym. W dychawicy oskrzelowej najistotniejsze są alergeny pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, chemicznego, bakteryjnego, pokarmowego i klimatycznego. Mogą być one doprowadzane do wnętrza organizmu drogą oddechową, np. pyłki, pierze i inne, drogą pokarmową z jajami, mlekiem, rybami itp. oraz przez skórę. Astmę mogą wywoływać zakażenia dróg oddechowych, migdałów oraz zatok. Następstwa dychawicy oskrzelowej mogą być poważne i prowadzić do rozedmy płuc, segmentowanej niedodmy płuc, nieżytu oskrzeli oraz zmian zapalnych płuc. Leczenie astmy polega na przerwaniu duszności w skutek podania leku zwiotczającego błonę śluzową oskrzeli. Chory musi mieć dostęp do świeżego powietrza lub tlenu. Popularna formą leków są aerozole do wdychania, jednak nie mogą być one używane zbyt często i w niekontrolowany sposób, ponieważ mogą prowadzić do zmian ciśnienia tętniczego krwi, omdleń, a czasem nawet do zapaści. Najważniejsze jest by znaleźć czynnik uczulający, który należy wyeliminować bądź ograniczyć w życiu codziennym.