Stan zagrażający życiu

Stan zagrażający życiu

Ostry brzuch jest stanem zagrażającym życiu, który wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Przyczynami tego stanu są wszelkiego rodzaju zapalenia w obrębie jamy brzusznej, zaburzenia drożności w przewodzie pokarmowym, powikłania choroby wrzodowej żołądka oraz krwawienia z uszkodzonych narządów jamy brzusznej. Nawet zwykła kolka lub zapalenie wyrostka robaczkowego mogą przerodzić się w stan, który zagraża naszemu życiu. Najbardziej charakterystyczne objawy ostrego brzucha to przede wszystkim: nagle pojawiający się silny ból brzucha, odczuwana bolesność nawet w trakcie badania palpacyjnego brzucha. Dodatkowo są to nudności oraz wymioty, wzrost napięcia mięśni brzucha, tzw. brzuch deskowaty, a nawet objawy wstrząsu, czyli trachykardia, niepokój i bladość. W rozpoznaniu choroby oprócz wywiadu z pacjentem, wykonywane są badania diagnostyczne takie jak RTG i USG jamy brzusznej. Przy wystąpieniu wcześniej wymienionych objawów należy niezwłocznie zgłosić sie na ostry dyżur, ponieważ zbagatelizowanie tej sprawy może doprowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet śmierci pacjenta. Chorego z podejrzeniem ostrego brzucha należy ułożyć w pozycji odciążającej brzuch, nie należy podawać mu napojów, pożywienia oraz żadnych leków przeciwbólowych, ponieważ mogą one uniemożliwiać one postawienie prawidłowej diagnozy przez lekarzy.