Stosowane badania kardiologiczne

Stosowane badania kardiologiczne

Schorzenia dotyczące układu sercowo-naczyniowego do bez wątpienia najniebezpieczniejszych. Jest to najczęstszy powód zgonów w Polsce. W chorobach serca ważne jest to, by odpowiednio prowadzić leczenie, by było ono regularne, dostosowane odpowiednio do pacjenta, jego schorzeń towarzyszących i aby dawka była adekwatna do zaawansowania choroby. W trakcie leczenia chorób sercowych niezmiernie ważną rzeczą jest monitorowanie stanu serca. Do takich badań należą morfologia krwi, wraz z badaniami biochemicznymi, EKG, echo. Wymienione badania należą do podstawowego panelu badań wykonywanych u chorych ze schorzeniami tego układu. EKG jest to badanie elektrograficzne, które polega na przyklejeniu do ciała w odpowiednich miejscach elektron, które odczytuje potencjały elektryczne serca i przenosi je na papier. Dzięki niemu lekarz może dokładnie prześledzić pracę serca. Badanie krwi także jest niezmiernie ważne i jest pierwszym rzutem w rozpoznawaniu bólu stenokardialnego, zawału. Badanie nazywane echo, to badanie USG, przeprowadzane przez kardiologa, który może ocenić bardzo wiele parametrów, takich jak wielkość komory, ścian, może wykryć różnego rodzaju niedomykalności zastawek i przecieki krwi pomiędzy przedsionkami a komorami. Tego typu badania wnoszą bardzo dużo do diagnostyki i kontroli leczenia.