Walka z cholesterolem

Walka z cholesterolem

Do jednych z czynników ryzyka rozwinięcia chorób układu sercowo-naczyniowego należy z pewnością cholesterol, wiek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, otyłość i siedzący tryb życia. Cholesterol można podzielić na różne frakcje. Do najczęściej używanych oznaczeń w badaniach laboratoryjnych jest cholesterol całkowity, stężenie cholesterolu HDL i LDL. Wartość cholesterolu całkowitego nie powinna przekraczać dwustu miligramów na decylitr. Przy wartości dwustu czterdziestu jest już wysokie ryzyko chorób serca. Oprócz tego oznaczenia, ważna jest także ocena stężenia LDL, gdyż to właśnie on jest bardzo niebezpieczny. Uważa się, że poziom stu trzydziestu do stu sześćdziesięciu miligramów na decylitr jest wartością graniczną i należy jak najszybciej rozpocząć obniżanie tej frakcji. HDL, czyli popularnie nazywany dobrym cholesterolem, jest inaczej wartościowany dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. Dla kobiet wartością minimalną jest czterdzieści pięć miligramów na decylitr, natomiast u mężczyzn jest to wartość o dziesięć niższa. Aby zwalczyć nieprawidłowe wartości diagnostyczne i zmniejszyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego należy przede wszystkim porozmawiać z lekarzem, który w razie potrzeby przypisze nam leki zmniejszające ilość cholesterolu. Są to leki zwane statynami. Oprócz jednak leczenia farmakologicznego, które jest już opcją zaawansowaną należy przede wszystkim zmienić tryb życia. Należy ograniczyć spożywanie tłuszczy w pożywieniu, ograniczyć alkohol, papierosy. Trzeba wprowadzić w życie jak najwięcej ruchu i pozbyć się zbędnych kilogramów.