Znajomość norm diagnostycznych

Znajomość norm diagnostycznych

Medycyna jest bardzo trudną dziedziną nauk, o czym mogą się przekonać nie tylko osoby bezpośrednio z nią związane naukowo, ale także ci, którzy muszą udać się po pomoc do lekarza. Na studiach medycznych istnieje nawet przedmiot o nazwie diagnostyka laboratoryjna, która to zajmuje się nauką o wszelkich normach w badaniach biochemicznych, biologicznych czy serologicznych. Osoby te, w późniejszym czasie lekarze, muszą oprócz danych norm znać sens i sposób wykonywania danego badania, a także muszą umieć zinterpretować wyniki badań. Często spotyka się jednak osoby, pacjentów, którzy na własną rękę próbują zinterpretować wyniki badań. Muszą oni jednak pamiętać, że normy zamieszczone w Internecie, czy też różnego rodzaju czasopismach nie muszą być podawane w tej samej jednostce. Fakt ten jest niezmiernie ważny, gdyż każde laboratorium ma swoje ściśle ustalone jednostki i zakresy norm. Oczywiście każdy może wziąć książkę dotyczącą diagnostyki i poczytać o metodach badań, o technice wykonywania, aby lepiej zrozumieć problem dotyczący danego przypadku, jednak należy pamiętać, że i tak wyniki powinien zobaczyć i ocenić lekarz. Osoby próbujące leczyć się na własną rękę, którzy wcześniej znaleźli w swoich źródłach dokładne normy, wcale nie muszą oznaczać danej choroby, gdyż często zdarza się, że wyniki badań są błędne. Jest to wywołane błędem ludzkim, błędem aparatur, ale także i samego pacjenta, który nie podporządkowuje się do zaleceń lekarza.